Reserveren: (0182) 82 01 00 Middelblok 144a 2831 BR Gouderak
weekend header

Actievoorwaarden

Voorwaarden en condities

Het eigen risico in geval van schade of diefstal bedraagt per gebeurtenis, voor de volgende autocategorieën:

 

€ 900,00 A, B, D, E, F, K, L, N, O, T, V, X, U, I6, M6, P6
€ 1.000,00 G, H, I, Q, S, W, Y
€ 1.250,00 A6, B6, C6, E6, F6, J, M, P, R
€ 2.000,00 D6, L6, R6, S6, U6, Z6

 

 • Vermelde prijzen zijn in euro en inclusief btw.
 • De genoemde bedragen zijn informatief en kunnen tussentijds wijzigen.
 • De genoemde autotypes zijn voorbeelden, andere vergelijkbare types kunnen worden aangeboden.
 • De tarieven zijn alleen van toepassing op genoemde autocategorieën.
 • De tarieven zijn niet geldig op de Nederlandse luchthavens.
 • Indien uit de periodieke review blijkt dat het percentage van de nettoschadelast t.o.v. de omzet over die betreffende periode hoger is dan 5%, behoudt Hertz zich het recht voor de condities van een overeenkomst aan te passen.                             
 • De tarieven zijn inclusief het aangegeven aantal vrije kilometers, Afkoop Eigen Risico (CDW), Diefstaldekking (TP), kenteken registratie toeslag (VLF) en 21% B.T.W.
 • Het eigen risico in geval van schade en/of diefstal kan volledig worden afgekocht. Kosten € 9,50 per dag, vraag bij langere huurperiodes naar de voorwaarden.
 • Bij bestelwagens blijft een eigen risico bestaan van € 4500,00 in het geval van schade ontstaan door het niet letten op doorrijhoogte en breedte.
 • De bestuurder, danwel huurder, dient minimaal 25 jaar te zijn en moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, paspoort en credit card.
 • Voor huurders in de leeftijd van 23-24 jaar is een YDSC (Young Driver SurCharge) van toepassing. Voor deze leeftijdscategorie is het alleen mogelijk om de volgende autocategorieën te huren: A, B, C, D, T, X, en K. Vraag naar de overige voorwaarden.
 • Extra bestuurders kunnen door middel van een registratie op het huurkontrakt worden toegestaan. Hiervoor wordt € 4,50 per dag in rekening gebracht, vraag bij langere huurperiodes naar de voorwaarden.
 • Een Persoonlijke Inzittendenverzekering (PI) kan worden afgesloten voor € 6,00 per dag.
 • Brandstof en aftankkosten (€ 10,00) zijn niet bij de tarieven inbegrepen.
 • Het achterlaten van de huurauto bij een andere Hertz vestiging in Nederland is mogelijk voor € 12,50. Het is niet toegestaan om, op deze tarieven, de auto/bestelwagen in het buitenland achter te laten.
 • Indien de huurdag van 24 uur overschreden wordt met meer dan 29 minuten, zal hiervoor 1 extra dag in rekening worden gebracht.
 • Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst de vlootkosten met 10% of meer zullen stijgen, behoudt Hertz zich het recht voor de tarieven aan te passen. Hertz is verplicht dit tenminste 30 dagen vooraf aan de aanpassing, schriftelijk te melden aan de contractant.
 • Wanneer in een overeenkomst genoemde kosten en/of toelagen, door overheidswege, worden geinvloed, behoudt Hertz zich het recht voor deze kosten en/of toelagen zonder voorafgaand bericht aan te passen.
 • Voor het verwerken van een bekeuring, wordt een bedrage van € 15,00 doorbelast.
 • Met de Hertz auto mag in de volgende landen gereden worden: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië*, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Tussen 1 oktober en 1 april is het niet toegestaan om een huurauto mee te nemen naar Noorwegen, Zweden en Finland, omdat de huurauto's niet uitgerust en bestand zijn tegen de strenge winterperiode in deze landen. * In Italië mag er niet worden gereden met  Mercedes, BMW, cabrio's en bestelwagens.
 • Zowel afleveren als ophalen van de auto's in Nederland geschiedt in overleg met het verhurend kantoor. Voor zowel afleveren als ophalen wordt € 0,50 per kilometer berekend met een minimum van € 15,00 per handeling. Indien de ophaalopdracht niet uitgevoerd kan worden (buiten de schuld van Hertz), zal Hertz € 40,00 in rekening brengen als zijnde een "No Show Fee" (voor de autocategorieën P en M zal Hertz een "No Show Fee" van € 125,00 in rekening brengen).
 • De tarieven zijn geldig tot en met: 31 juni 2014
 • Gratis 24-uurs hulpdienst door geheel Europa.
 • Alle huurauto's zijn voorzien van een groene kaart.
 • Eventuele reclamaties dienen binnen 30 dagen na faktuurdatum in het bezit van Hertz Klantenservice te zijn. Na deze termijn worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
 • Contractant is, evenals de huurder, aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de huurder, bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de contractant hebben.
 • Ingeval van opzet of grove schuld van huurder of bestuurder, alsmede ingeval huurder of bestuurder niet heeft voldaan aan enige verplichtingen uit de van toepassing zijnde huurovereenkomst, is contractant, evenals de huurder, onverkort aansprakelijk voor alle schade en kosten jegens Hertz, zonder dat enige beperking van deze aansprakelijkheid plaatsvindt.
 • Voor zover in dit document niet anders is overeengekomen, zijn op alle huren onze algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing.
 • Contractant is akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen van de Hertz huur-overeenkomst. Deze algemene voorwaarden en bepalingen staan vermeld op de huurenveloppe.
 • Eventuele typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Hertz Autoverhuur Gouda
Middelblok 144A
2831 BR Gouderak (grens Gouda)

Telefoon: 0182 - 82 01 00
E-mail: negou60@hertz.nl
Routebeschrijving

Openingstijden
ma t/m vr. van 8.00 tot 17.45,
za van 10.00 tot 12.00 en zo. gesloten.